Privacy Policy

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn StartTheorie. Wij bieden online cursussen ter voorbereiding van jouw auto- en motor theorie-examen. Wij bieden leuke én innovatieve manieren om de juiste theorie aan te leren (hierna: onze Diensten). Op onze website www.starttheorie.nl (de Website) vind je meer informatie over ons en onze Diensten.

Privacybeleid

Wij verwerken persoonsgegevens. Hiermee wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (Persoonsgegevens). Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In dit privacybeleid leggen wij uit welke Persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij dit doen. Ons privacybeleid geldt voor iedereen die de Website bezoekt en die gebruik maakt van onze Diensten.

Ben je onder de 16 jaar?

Onze Diensten zijn gericht op gebruikers boven de 15 jaar. Als jij jonger bent dan 16 jaar, dan heb je voor het gebruik van onze Diensten de toestemming van je ouders/voogd nodig.

Wij zullen in de onderhavige verklaring voor u uiteenzetten:

 1. Voor welke redenen wij u persoonlijke gegevens verwerken;
 2. Welke gegevens wij van u nodig hebben om onze dienstverlening aan u te kunnen bieden;
 3. Welke persoonlijke gegevens na uw toestemming door ons verwerkt worden;
 4. Op welke wijze u uw rechten kunt inroepen.
  Doelen

Wij Verwerken De Volgende Gegevens:

 • Voornaam en Achternaam;
 • E-mail;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Rijbewijscategorie;

Uw Persoonsgegevens Worden Verwerkt Voor De Volgende Doeleinden:

 • Aanmaken gebruikersaccount;
 • Beheren van account;
 • Verbetering gebruik en gebruiksgemak StartTheorie
 • Tegengaan van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van StartTheorie.
 • Verstrekken aan derden (ondernemingen binnen het concern en rijscholen bij wie u praktijkles volgt of zal volgen)
 • Communicatie met u
 • Direct marketing per e-mail. Dat wil zeggen gepersonaliseerde klantcommunicatie waarbij wij u aanbiedingen kunnen doen.

Mocht u naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen hebben of precies wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, dan kunt u contact opnemen met StartTheorie via het e-mailadres: info@starttheorie.nl.

Social Media

Het privacybeleid van de social media-pagina’s worden ook beheerd door het sociale medium zelf. Op de volgende pagina’s kun je zien hoe ieder medium omgaat met jouw Persoonsgegevens:
WhatsApp: Privacybeleid

InstagramPrivacyinstellingen en informatie

FacebookGegevensbeleid

TwitterPrivacy Policy

Youtube: Privacybeleid

Reviews, foto’s en video’s kunnen wij met delen op de Website of via Social Media tevens er bezwaar word gemaakt halen wij dat eraf.

Na afloop van de cursus kan er gevraagd worden om een foto of videobericht.

Gebruik Van Cookies

StartTheorie bevat functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies voor onderzoeks- en analysedoeleinden. Personalisatie en advertentie cookies worden door Starten de haar gelieerde ondernemingen geplaatst om relevante content en advertenties via (externe) websites te kunnen tonen.

 • Analytics Cookies
  Google Analytics cookies worden gebruikt om anoniem het gebruik van de online omgeving te monitoren.
 • Overige analytics cookies worden gebruikt om het persoonlijk gebruik van de online omgeving van de gebruiker te monitoren.
 • Marketing en Advertentie cookies
  Via de online omgeving wordt activiteit gemeten voor gepersonaliseerde advertentiecontent bij derden.

Verzenden Van Aanbiedingen En/Of Inspiratie En Nuttige Tips

Enkel met uw toestemming zullen wij u toevoegen aan onze mailinglist waarbij wij u zullen voorzien van aanbiedingen en/of inspiratie en nuttige tips over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u ons aangeeft niet meer gebruik te willen maken van onze dienst, dan wel tot 12 maanden na het verlopen van uw licentieduur.

We mogen nieuwsbrieven sturen naar bestaande klanten omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om hen van deze informatie op de hoogte te houden. We sturen nieuwsbrieven alleen naar anderen dan bestaande klanten op grond van uitdrukkelijke toestemming.

Je kunt je altijd afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeld-link onderaan elke nieuwsbrief.

Derden Die Inzagemogelijkheid Hebben In Uw Gegevens

Om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden zijn wij genoodzaakt om gebruik te maken van diensten van derden. De volgende derden hebben tevens inzage in uw gegevens: Websiteontwikkelaar en beheerder/ de rijschool die u naar ons heeft doorverwezen.

Verstrekking Aan Andere Bedrijven Of Instellingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen en ondernemingen binnen ons concern, alsmede met de rijschool die u heeft doorverwezen naar ons, de websiteontwikkelaar, beheerder, softwarebeheerder en platformbeheerder. Met uitzondering van de partijen hiervoor genoemd die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen In Deze Privacyverklaring

StartTheorie.nl behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen van haar bedrijfsvoering de onderhavige verklaring aan te passen. Uiteraard zullen wij u daarvan tijdig in kennis stellen via onze website.

Rechten

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wij hanteren een reactietermijn van 14 dagen. Wij kunnen echter niet altijd binnen 14 dagen reageren. In het geval dat wij niet tijdig kunnen reageren op uw verzoek, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Niet eens met de verwerking?

Indien u niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij ons een klacht indienen. Uw klacht kunt u e-mailen naar info@starttheorie.nl. Zet in uw klacht precies uiteen waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Starttheorie
Spoorlaan 5C
2495 AL ’s-Gravenhage
E-mail: info@Starttheorie.nl